Kultura|Kultur 

 MEPZ Gorjanci - Pesem|Liedgut 

 Čopiji - Lutke|Puppentheater 

 Ledine|Kulturerbe 

Featured

jezik | Sprache | language

Glavni meni

Namen društva

Iz pravil slovenskega prosvetnega društva Gorjanci:

...


§ 2    Namen društva

Namen društva, katerega delovanje ni pridobitniško, je

a)     da goji in razvija slovensko kulturo ter nudi članom in vsem kulturno
        zainteresiranim občanom ustrezne možnosti za kulturno udejstvovanje;
b)     da podpira svoje člane v ustvarjalnosti na kulturnem področju
c)      da s kulturnimi prireditvami in v sodelovanju z drugimi društvi in skupinami
         krepi medsebojno razumevanje in spoštovanje med obema narodoma na
         Koroškem;
č)      da pospešuje in ohranja večjezičnost s posebnim ozirom na slovenskem
         jeziku;
d)      da pospešuje kulturno izmenjavo v deželi in s sosednjimi državami, posebej
          z državami alpsko – jadranskega prostora;
e)      da zadovoljuje potrebe po izobrazbi, razvedrilu in smiselnemu oblikovanju
          prostega časa
f)       da omogoča in razvija vse zvrsti kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja


§ 3     Sredstva za dosego društvenega namena

(1)     Društveni namen se naj doseže z organizacijskimi in gmotnimi sredstvi, ki
          so navedeni v odstavkih 2 in 3.

(2)    Organizacijska sredstva so:

a)      prireditve, shodi, predavanja, seminarji, tečaji, ekskurzije
b)      pevski, gledališki, literarni in drugi nastopi ter snemanja
c)      družabna srečanja, izleti ipd.;
č)      prijateljski kontakti z drugimi društvi in skupinami.
d)     društvena knjižnica, izdajanje sporočil, tiskovin in drugih publikacij

(3)    Gmotna sredstva so:

a)     pristopnina in članarina
b)     izkupiček od prireditev
c)     darovi, darila
č)     subvencije iz  javnih sredstev in druge podpore

...
     
Kotmara vas, dne 16. 12. 2006

Impressum & kontakt

GORJANCI
Slovensko prosvetno društvo v Kotmari vasi
Slowenischer Kulturverein in Köttmannsdorf

c/o Vinko Wieser, predsednik/Obmann
Tschachoritsch / Čahorče 32
9071 Köttmannsdorf / Kotmara vas
AUSTRIA

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ZVR-Nr.: 016491662

Bančni konto
IBAN: AT27 3910 0000 0101 0727
BIC: VSGKAT2K

Povezave

---------------------------------------------------------------------
facebook.com/gorjanci
Kulturni portal ledinskih in hišnih imen
---------------------------------------------------------------------
Krščanska kulturna zveza | KKZ
Slovenska prosvetna zveza | SPZ

---------------------------------------------------------------------
Občina Kotmara vas | Köttmannsdorf
UNESCO
---------------------------------------------------------------------

Info

Podprto iz sredstev za pospeševanja narodnostnih skupnosti urada zveznega kanclerja

Dodatni podporniki

BKA 261x

RS USVZ 261x

Normal 0 21 false false false DE-AT X-NONE X-NONE Podprto iz sredstev za pospeševanja narodnostnih skupnosti Urada zveznega kanclerja