Občni zbor in božičnica 2017

Kategorija: Termini

So 16.12.2017, 16:00h

Dnevni red:
- 16:00 Pozdrav
           Ugotovitev sklepčnosti
           Poročilo predsednika
           Poročilo tajnika
           Poročilo blagajničarke
           Razprava o poročilih
           Razrešitev blagajničarke in odboru
           Predlogi za novi odobor in volitev novega odbora
           Predlogi novemu odboru
           Razno
- 17:00 Gorjanci 2017 – fotografski pogled skozi leto 2017 s pripombami
           predsednika
- 17:30 Malica

Kje: Društvena soba SPD Gorjanci v stari ljudski šoli v Kotmari vasi

 

Članarina za leto 2018: 10 €, mladina 5 €

Konto SPD Gorjanci: Posojilnica-Bank
IBAN: AT86 3910 1000 0101 0727 BIC: VSGKAT2K101