Odbor

Dne 18.12.2021 je bil na občnem zboru izvoljen odbor SPD Gorjanci:

Predsednik:
   Vinko Wieser, Čahorče

Podpredsednik:
   Dipl.-Ing. Dr. Ingo Muri, Beljak

Blagajničar:
   Rudolf Kullnig, Kotmara vas

Namestnica blagajničarja:
   Maria Niemitz, Vetrinj

Tajnik:
   Borut Živkovič, Kotmara vas

Namestnik tajnika:
   Bojan Wakounig, Kotmara vas