Odbor

Dne 16.12.2017 je bil na občnem zboru izvoljen odbor SPD Gorjanci:

Predsednik:
   Vinko Wieser, Čahorče

Podpredsednik:
   Dr. Ingo Muri, Beljak

Blagajničarka:
   Maria Niemitz, Vetrinj

Namestnica blagajničarke:
   Sonja Goritschnig-Orasch, Kapla ob Dravi

Tajnik:
   Borut Živkovič, Kotmara vas

Namestnik tajnika:
   Bojan Wakounig, Kotmara vas

V novi odbor je bila izvoljena tudi Monika Wieser-Zeichen in kot pevovodja Dr. Ingo Muri.