Gorjanska serenada - Predstavitev dvojne zgoščenke

V soboto 25. septembra 2021 ob 20:00 v gostilni Pušnik v Šentkandolfu bo mešani pevski zbor, mešani kvartet in ženski trio Gorjancev predstavil svojo prvo dvojno zgoščenko.

Gorjanska serenada 1 stran booklet CD

»Gorjanska serenada« je naslov dvojne zgoščenke Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci v Kotmari vasi, ki izide v teh dneh in obsega 50 pesmi. Predstavljamo jo s predstavitvenim koncertom.

Na prvi zgoščenki (Gorjanci so peli) najdete...

...arhivske posnetke štirinajstih pesmi, ki so jih na ORF posneli med leti 1955 in 1957; kotmirški pevci so peli pod vodstvom Lojzeta Hribarja, slišimo pa tudi priljubljeni duo Franci Stossier in Giti Kropfitsch. Dodajamo štirinajst pesmi Mešanega pevskega zbora Gorjanci pod vodstvom Stanka Wrulich, ki so 1983 izšle na gramofonski plošči in avdiokaseti.

Na drugi zgoščenki (Gorjanci pojo) pa je objavljenih 22 pesmi, ki so jih v covidskih letih 2020 in 2021 zapeli in posneli Ženski kvartet, Mešani pevski sekstet in
Mešani pevski zbor Gorjancev pod vodstvom Gudrun Mehringer-Thaler v kapeli sv. Huberta v Sekiri.

Vabilo in podrobnosti najdete na naši spletni strani pod termini.

Dodatne informacije o zgoščenki najdete na naši spletni strani pod "O nas/Publikacije" ter lahko tam tudi prisluhnite nekaj izrezkom.