Čačo čeče za šolarje v Kotmari vasi in Podkrnosu

Šolarji in šolarke ljudskih šol Kotmara vas in Podkrnos, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku so v tednu pred zimskimi počitnicami dobili obisk lutkarjev „Čačo čeče“ iz Kotmare vasi. Naši lutkarji...

...so jim zaigrali svoj komad „Čarobna čokolada“.

V LŠ Podkrnos (VS Gurnitz) jih je v sredo 8. februarja pozdravila v imenu šole ravnateljica Michaela Watzke. Zaigrali pa so v knjižnici šole pred približno 60 otroki, ki so sledili pozorno, saj so se že prej v pouku deloma pripravili na besedilo igre! Temu primerno so se v igri sami bolj nasmejali!

Za LŠ Kotmaro vas (VS Köttmannsdorf) pa je skupina nastopila po želji ravnateljice Silvia Ruttnig spet v župnišču, kjer je odličen oder. Tam sta pred 70 gledalci pozdravila domači župnik Michael Joham in učiteljica Monika Wieser-Zeichen, ki je mentorica skupine.

Na obeh predstavah je bilo veliko smeha, dobra dopolnitev šolskega izobrazbenega programa in spodbuda z mladino, da se samostojno loti lutkovne dejvnosti.

Naslednji nastop ima lutkarska skupina Gorjancev v soboto 25.02.12 ob 17:00 v društveni sobi Bilke v Bilčovsu.

promlad