Občni zbor

V soboto, 17.12.2011, je na občnem zboru Slovenskega prosvetnega društva GORJANCI bil v bistvu potrjen dosedanji odbor. Predsednik za naslednja tri leta...

...bo spet Vinko Wieser, njegova namestnica je Rezika Iskra.
Tajnik bo v bodoče Borut Živkovič (Darko Wakounig se je iz poklicnih vzrokov vrnil na Norveško), njegov namestnik je Inž. Črtomir Jank.
Blagajniške posle opravlja naprej Hanzi Dragaschnig, njegova namestnica pa je novoizvoljena Maria Niemitz (Valid Hanuna iz osebnih razlogov ne opravlja več tega posla).
V novi odbor so bili izvoljeni tudi Margret Jank in Monika Wieser-Zeichen in novi pevovodja Ingo Muri.
Nadzornika bosta v bodoče Jože Wakounig in Julij Iskra.

V prijetnem vzdušju so zbrani člani sledili poročilom o konsolidiranem delovanju društva.
Okrepljeno mladinsko delo, predavanja „Znanje za jutri“ in dejavnosti okoli ledinskih in hišnih imen so značilnost za trenutno kotmirško delovanje.

Po uradnem delu je sledil družabni del (božičnica) s pogostitvijo odličnih domačih klobas, kruha (iz Vesave) in zelja. Poskrbljeno je tudi bilo, da nihče ni ostal žejen. Za posladkanje pa so pripravili člani potice in kekse.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem navzočim in seveda tudi tistim članom, ki niso mogli priti, za podporo in sodelovanje v minulem letu!